ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

 

Wijzigingen

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Restaurant ‘t Parkhuys behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website wordt verwezen.

 

Voorbehoud prijzen en voorwaarden

Restaurant ‘t Parkhuys is niet aansprakelijk indien door druk-, zet- of typefouten danwel fouten van technische aard de prijs of voorwaarden van haar producten en diensten foutief of niet zijn weergegeven op deze website. Restaurant ‘t Parkhuys is nimmer gebonden aan het uitvoeren van bestellingen tegen foutief  weergegeven prijzen of voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

Restaurant ‘t Parkhuys noch een van haar werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

Restaurant ‘t Parkhuys is niet aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Restaurant ‘t Parkhuys garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Restaurant ‘t Parkhuys is niet  verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alhoewel Restaurant ‘t Parkhuys zich inspant om deze site virusvrij te houden, is iedere aansprakelijkheid voor virussen uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheids-maatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

 

Intellectueel eigendom

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Restaurant ‘t Parkhuys alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Restaurant ‘t Parkhuys. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Restaurant ‘t Parkhuys enig onderdeel van deze website te kopiëren, aan te passen, te vertalen, uit te geven of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Privacy

Restaurant ‘t Parkhuys respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Restaurant ‘t Parkhuys gebruikt uw gegevens om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Restaurant ‘t Parkhuys zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Restaurant ‘t Parkhuys kan ‘cookies’ gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en informatie geven met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies stellen Restaurant ‘t Parkhuys in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van deze website. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van deze website geen cookies ontvangt.

SfeerImpressieVB

Menukaarten

Menukaart Restaurant

 

Welkom bij ‘t Parkhuys!

lekker en betaalbaar lunchen!

uitgebreide menukaarten

groepslunch arrangementen

catering (broodjes & hapjes)

overwerkmaaltijden bezorgen

feestlocatie voor elke gelegenheid

borrel arrangementen

centrale ligging

gratis parkeren

groot & zonnig terras

 

U vindt ons op de Woonboulevard Utrecht!